Thursday, February 7, 2013

Eugène N. Marais - Die volledige versamelde gedigte (2005)
Eugène N. Marais. Die volledige versamelde gedigte. (Geredigeer deur J.C. Kannemeyer, Marissa Baard, Kristèl Roets, Nicol Stassen en Mari Viviers). Protea Boekhuis, 2005. ISBN 1 86919 122 6.

Resensent: Joan Hambidge

Rondom die figuur Eugène Marais is daar steeds polemiek. Onlangs het Johann Lodewyk Marais en Leon Rousseau, die biograaf van die voortreflike Die groot verlange, byltjies geslyp in Beeld. Johann Lodewyk Marais het ‘n ander siening van die figuur en hy verskil van Rousseau se interpretasie van Marais. Johann Lodewyk Marais het al insigryk oor Marais se wetenskaplike prosa geskryf. Waarskynlik sou ‘n mens ook in gedagte moet hou dat in die tyd toe Rousseau navorsing gedoen het oor Marais was dit moeiliker om inligting oor ‘n persoon te bekom.

Die volledige versamelde gedigte is ‘n welkome publikasie vir alle lesers van die digkuns en meer spesifek vir die dosent van die Afrikaanse digkuns. In ‘n kursus oor ouer Afrkaanse digters is dit altyd die immer-gewilde Marais en Leipoldt wat studente inspireer. Dit is dan relevant om die biografiese studies en die wyse waarop hierdie digters gekanoniseer is, te vergelyk en krities te ondersoek. Verkeerde opvattings is dikwels aan die orde van die dag en dit is belangrik om al die biografiese studies oor hierdie digters te lees.

Verder is dit die eerste studie waarin die beginsels van die edisie-wetenskap uitgegaan word. Die leser word beend gestel aan al die probleme rondom die versameling van gedigte en die regstelling van foute. Vir die soveelste keer, moet die leser sowel die monnikearbeid van Kannemeyer (hier met die hulp van studente) as die uitgewersvernuf van Nicol Stassen loof.

[Hierdie resensie word met vriendelike vergunning van Die Volksblad geplaas.]