Monday, February 11, 2013

Andrew K. Miller - Hintsa’s Ghost (2007)Andrew K. Miller. Hintsa’s GhostGecko Publishing, 2007. ISBN  0 620 37630 9.

Resensent: Joan Hambidge

Daar was jare gelede ‘n resensie van Brink in Rapport waarin hy geweier het om ‘n bundel te resenseer, omdat dit min blyke van poësie bevat het. ‘n Geweldige uitspraak – maar myns insiens sou ‘n mens dieselfde van toepassing kon maak op Miller se Hintsa’s ghost. Ons word eers deur ‘n inleiding vertel dat hierdie digter vir die “underdog”omgee en hierom moet die gedigte dus geag word. Phehello Mofokeng het waarskynlik goed bedoel, maar hierdie uispraak help nie eintlik om die gedigte te red nie. En ja, ‘n wit man wat dig binne ‘n swart konteks en boonop is hy fisies gestremd.

T.T. Cloete het polio gehad, Henning Pieterse hakkel, en ek is ’n vrouejagter – maak dit enigsins saak?

‘n Gedig bly goed omdat dit ‘n goeie vers is.

En basta met die res.

Dit kan relevante psigoanalitiese interpretasies verskaf, maar helaas nie die vers “red”nie.
Natuurlik is daar altyd die moontlikheid dat ‘n digter sy tyd vooruit of verby is – ek dink hier aan Wopko Jensma.

Maar hierdie gedigte werk nie vir my nie.

Ons word gekonfronteer met uitsprake soos:

we are all forced to die / and it will hurt (p. 11)

prepare yourself to bargain / at the round table of our demise (p. 11)

In die gedig “death”(p. 12) verneem ons:

staring at me
wetting her lips
lifting her skirt
waiting

for the fresh young meat

“Vortex”(p. 51) klink so:

baby
when we love
it is like coming home

your skin stretches over me
i taste your salt
sweet

we roll forever like this
baby i am home

thank you

In “scraps”(p. 15) word die leser gevra om sin te maak van hierdie lewe. Die lewe is hard. Om ‘n digter te wees, nog harder. Boonop word ons verwen met titels soos “the cats next door are fucking”(p. 26).

Uit piëteit blaai ek by die kiekies verby.

Moenie die digter skiet nie, vra hy.

Ons weet wat die Beats met hierdie gegewe vermag het.

Nee, nee my Dolla nee, ek lees nie Loskop-Digter nie!

(c) Joan Hambidge