Friday, March 8, 2013

Dante Alighieri - Die Paradys (Afrikaanse vertaling en kommentaar deur Delamaine du Toit) (2002)Dante Alighieri. Die Paradys. (Italiaanse teks met Afrikaanse vertaling en kommentaar deur Delamaine du Toit). Zebra, 2002. ISBN 0 9583144 4 6.

Resensent: Joan Hambidge

Daar bestaan vele vertalings en herdigtings van Dante. ‘n Mens dink byvoorbeeld aan Robert Pinsky se magistrale Inferno en in essays en boeke oor die Westerse kanon word hy telkens geloof as ‘n baken in die Westerse letterkunde. Hier is Harold Bloom ook tersaaklik in sy studie The Western Canon.

In Afrikaans is daar Dante-vertalings en herdigtigings van Rosa Nepgen en Delamaine du Toit. Die Paradys, het pas verskyn. Die verklarende aantekeninge is vir die toegewyde leser uiters waardevol.

Die vertaling word vergesel van die oorspronklike teks sodat die leser as’t ware vergelykenderwys kan lees.

Du Toit is nie ‘n digter nie en sy vertalings is dus nie in Pinsky se klas nie. Hy maak egter goeie vertalings vir die leser en daar is eweneens opsommings wat die leser rig om die teks te verstaan.

Hy bedank eweneens die digter Daniel Hugo tereg in sy voorwoord vir die hulp met die lees en nasien van die teks. Dit is goed as die onsigbare hand ook sigbaar gemaak word.

Du Toit verskaf waardevolle inligting vir die belangstellende en hierdie soort studie, soos Stuart Gilbert se rigtingwyser by Joyce se Ulysses, is goud werd.

Veral sy kommentaar oor die allegroie en die topopgrafie van die teks is insigryk. En die verwysing na die trone in die vorm van ‘n enorme roos.

Dit kos R150 en kan bestel word by:

Dr DAH du Toit
Ocean View Rylaan 327
Fresnaye 8005
Telefoon: 021 434 7365

[Hierdie resensie word met vriendelike vergunning van Beeld geplaas.]